Projekt 4.1

Universitet och högskolor har under året 2021- 22 bjudits in för att delta i ett nytt samarbetsprojekt med Huseby Bruk AB, där forskare erbjudits möjligheten att ställa ut sina forskningsresultat på temat ”skog och vatten”. Samarbetet omfattar bland annat konstnärlig gestaltning i form av en utställning och ett pedagogiskt program framtaget i samarbete med Tekniska museet i Stockholm.

Samarbetet går under namnet ”Nyfiken på” och består av både fysisk och digital produktion. Detta är en del av Huseby Bruk AB:s arbete mot att skapa ett kunskapscenter inom skog och vatten. Grunden till samarbetet är bland annat en avsiktsförklaring från 2019 mellan Linnéuniversitet, Tekniska muséet, Region Kronoberg och Huseby bruk AB, samt andra intressenter från tidigare samarbetsprojekt, däribland Kamprandprojektet ”Huseby i världen”. Utställningar och relaterade aktiviteter ger stora möjligheter att synliggöra forskningsresultat för en bredare publik, inklusive potentiella finansiärer och studenter. I samband med utställningen bjuds forskare och andra intresserade in till dialog i seminarieform.

Under det första året genomfördes samarbetet i pilotform och har varit framgångsrikt. Det har hittills resulterat i tre forskningsutställningar, med två forskare från Linnéuniversitetet, Institutionen för skogs- och träteknik och Institutionen för byggnadsteknik samt en tredje forskare från Högskolan i Kristianstad. Läs mer om utställningen här:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2022/huseby-bruks-utstallning–gestaltar-forskning-fran-linneuniversitetet/

http://www.husebybruk.se/event/nyfiken-pa/

Huseby Bruk AB bjuder nu in tre stycken nya, intressanta och djärva forskare att ställa ut sina forskningsresultat med start i april 2023 samtidigt som säsongsöppningen på Huseby Bruk AB. Huseby Bruk ansvarar för urval, finansiering av gestaltning, installation och pedagogik, totalt kan upp till tre individer eller forskargrupper delta i projektet. Vi ser gärna bidrag som är djärva och tvärvetenskapliga och som på olika sätt relaterar till temat skog, vatten, innovation och hållbarhet. Allt från skogspolitiska konflikter, till digitalisering och naturen som resurs, till beteendeförändring – välkomnas. Vill du anmäla dig som forskare eller tipsa om forskare är du varmt välkommen att kontakta:

Marcus Brunskog-Ansvarig innovationer &
projekt Huseby bruk AB

markus.brunskog@alvesta.se
0709-761007