HUSEBY BRUK SKAPAR KUNSKAPSCENTER
MED FOKUS PÅ SKOG, TRÄ OCH VATTEN.

Fröken Stephens skänkte Huseby till svenska staten och i testamentet uttryckte hon en önskan att Huseby Fröken Stephens skänkte Huseby till svenska staten och i testamentet uttryckte hon en önskan att Huseby förbli en förebild för svenskt skogsbruk. Att skapa ett kunskapscenter,en mötesplats för barn, ungdomar, vuxna, näringsliv, akademin och den offentliga sektorn är ett led i att fullfölja detta önskemål och leva upp till frökens sista vilja. Vi vill väcka nyfikenheten och bredda kunskapen och förståelsen kring skogen, träets och vattnets betydelse för en hållbar utveckling och att besöket stimulerar till fortsatt dialog..

Detta gör vi genom att använda interaktiva och kunskaps-byggande utställningar, fördjupande pedagogiska aktiviteter, digitala visualiseringar, analoga skogs- och vattenupplevelser.
Vi är åsiktsneutrala för att skapa en spännvidd i diskussionerna kring väsentliga framtidsfrågor.

Vi vill synliggöra forskning på ett visuellt och unikt sätt.

Projektet kallar vi:
NYFIKEN PÅ:

Våra tre första forskare är följande:

• Medicinrester i vattnet – Ola Svahn, Högskolan i Kristanstad
• Korslimmat trä – Michael Dorn, Linnéuniversitetet
• Det expansiva trädet – Martin Bader, Linnéuniversitetet

Gestaltning: Transpond AB


Huseby ligger strategisk placerat invid Åsnens Nationalpark, med sin unika insjöskärgård och urskogslika orörda öar, skimrande bokskogar, myrmarker och barrskogar. Därför är platsen som gjord för detta kunskapscenter.